KANCELARIA PODATKOWA M. I. KAMIŃSKI


 

to zespół licencjonowanych specjalistów, którzy są w stanie podjąć niemal każde wyzwanie, w obszarze finansów i administracji małych, średnich i dużych firm.

 

 


w kilku słowach

w kilku słowach

Marek Izydor Kamiński, założyciel Kancelarii,

Czytaj więcej
Z praktyki doradcy i orzecznictwa sądów

Odpowiadając na Państwa potrzeby, nasi doradcy przedstawią swoje stanowisko w ramach opinii podatkowych. Zaproponowane rozwiązanie będzie optymalne w danym momencie i będzie zgodne z  polityką podatkową Państwa Firmy.


Oferujemy:
-    sporządzanie opinii w sprawach podatkowych, opłat skarbowych i administracyjnych,
-    optymalizację podatkową – opinie i ekspertyzy prawne oraz ekonomiczno-finansowe,

Czytaj więcej

Usługi doradztwa w zakresie cen stosowanych w transakcjach pomiędzy podmiotami powiązanymi:
- identyfikacja oraz analiza transakcji z podmiotami powiązanymi, określenie ryzyk podatkowych, w szczególności związanych ze sposobem oraz wysokością ustalania wynagrodzenia transakcyjnego, wskazanie rozwiązań minimalizujących ryzyko podatkowe sporu z organami podatkowymi w tym zakresie,

Czytaj więcej

- bieżące doradztwo w ramach prowadzonej działalności operacyjnej i inwestycyjnej podmiotów gospodarczych;
- planowanie podatkowe;
- doradztwo w zakresie transakcji zawieranych z podmiotami zagranicznymi, w tym w zakresie opodatkowania u źródła (withholding taxes), należności licencyjnych, odsetek, dochodów z dywidend, dochodów zakładów (permanent establishments),itp.

 

Czytaj więcej

-    bieżące doradztwo w zakresie opodatkowania PIT osób zagranicznych w Polsce i Polaków za granicą (expatriate services),
-    optymalizacja zasad wynagradzania pracowników i członków organów zarządzających osób prawnych,

 

Czytaj więcej

-    ocena skutków przeprowadzonych transakcji w świetle przepisów o podatku VAT,
-    doradztwo w zakresie optymalizacji transakcji międzynarodowych z punktu widzenia VAT, w szczególności transakcji wewnątrzwspólnotowych,
-    doradztwo i pomoc w rejestracji podmiotów zagranicznych dla celów podatku od towarów i usług w Polsce,
-    usługi VAT Compliance dla podmiotów zagranicznych zobowiązanych do rejestracji dla celów VAT w Polsce,

 

Czytaj więcej

-    Usługi realizowane najczęściej w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) lub podatku od towarów i usług (VAT).
-    Oferowana usługa zmierza do identyfikacji podstawowych ryzyk związanych z rozliczaniem podatku oraz do przygotowania rozwiązań minimalizujących zidentyfikowane zagrożenia.

 

Czytaj więcej

Odsłony: 26281

KONTAKT


Masz pytania?

Zadzwoń bądź napisz!
Chętnie udzielę Ci
niezbędnych informacji.

 

Marek Kamiński
+48 509 437 900
mkaminski@kpmik.pl


Doradca podatkowy nr wpisu 10135

logokidp